Konferenser & utbildning

Ökad dödlighet bland äldre som drabbas av vinterkräksjuka

Äldre som drabbas av vinterkräksjukan löper en ökad risk att dö. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin som är utgångspunkt för ett symposium vid Medicinska Riksstämman i Stockholm. Nu drabbar vinterkräksjukan Sverige – och uppskattningsvis 250 miljoner andra människor världen över. Utbrotten av norovirusenterit, som är vinterkräksjukans medicinska namn, har ökat dramatiskt liksom kostnaderna för sjukvården och samhället. En studie från Göteborg visar att vinterkräksjukan också leder till ökad dödlighet bland äldre som drabbas. I en studie i …

Läs merÖkad dödlighet bland äldre som drabbas av vinterkräksjuka

Ökad livskvalitet för familjer med demens när deras kunskap tas tillvara

Om personer med demens, deras närstående och övriga vårdare involveras i planeringen ökar livskvaliteten och möjligheten för alla drabbade att delta i samhällslivet. Det visar en ny avhandling vid Nordic School of Public Health NHV. – Kunskap som finns hos familjen, vårdpersonal och andra stödpersoner bör tas tillvara när man utvecklar service för personer med demens och deras familjer, säger Aud Johannessen som försvarar sin avhandling den 20 juni. Aud Johannessens har i sin avhandling Dementia and Public Health – with …

Läs merÖkad livskvalitet för familjer med demens när deras kunskap tas tillvara

Rehabilitering av äldre, konferens i Stockholm 6-7 november 2012

Unik konferens med fokus på äldrerehabilitering Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Behovet av äldreomsorg ökar och rehabilitering blir en allt viktigare insats. Under dessa två dagar har vi därför samlat ledande experter och framgångsrika praktikfall för att hjälpa dig att möta behovet på ett effektivt sätt och få de praktiska verktygen du behöver. Rehabilitering av äldre är en investering! Du får bland annat lyssna till hur du kan …

Läs merRehabilitering av äldre, konferens i Stockholm 6-7 november 2012