Konferenser & utbildning

Läkare måste få bättre kunskap om äldres sjukdomar

Många läkare har för lite kunskaper om äldre människors hälsa och sjukdomar som hör ihop med åldrandet. Därför bör stat och landsting göra riktade satsningar för att öka kompetensen hos läkarkåren, föreslår Socialstyrelsen i en rapport. Enligt Socialstyrelsen finns det idag stora kunskapsbrister bland många läkare i geriatrik, som är det ämnesområde som handlar om åldrandets sjukdomar och den äldre patientens sammansatta sjukdomsbild. -Det är oroande med tanke på att befolkningen blir allt äldre. Framtidens sjukvård behöver läkare med denna …

Läs merLäkare måste få bättre kunskap om äldres sjukdomar