Läkemedel

Mindre risk för demens hos patienter som får blodförtunnade behandling mot förmaksflimmer

En ny studie från Danderyds Sjukhus visar att patienter som tar blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer, kan halvera sin risk för demens.  – Blodförtunnande läkemedel minskar inte bara risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer. Vi kan även se en signifikant minskning av risken för demens, säger professor Mårten Rosenqvist vid KIDS. Studien  publicerades idag i European Heart Journal, Bland de 444 106 patienter med förmaksflimmer hade de som tog blodförtunnande läkemedel vid studiens början 29 procent lägre risk för att utveckla …

Läs merMindre risk för demens hos patienter som får blodförtunnade behandling mot förmaksflimmer

Äldre Alzheimerpatienter får lägre läkemedelsdoser

Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre, något som kan försämra behandlingsresultatet och påverka sjukdomsförloppet. Det visar resultat från en unik långtidsstudie inom VE Minnessjukdomar vid Skånes universitetssjukhus. Fyndet är anmärkningsvärt och kan försämra behandlingsresultatet för dessa individer. Personer med Alzheimers sjukdom, oavsett debutålder, som fick en högre medeldos av bromsmediciner under studien visade långsammare försämring av tankeförmågan än de som fick en lägre dos. Studien visade också vikten av behandling tidigt i sjukdomsförloppet …

Läs merÄldre Alzheimerpatienter får lägre läkemedelsdoser

Äldre med fallrisk får olämpliga läkemedel

Många äldre med benskörhet får mediciner som ökar risken för fall och höftfrakturer. Och den olämpliga medicineringen är även utbredd bland dem som redan drabbats av höftfraktur. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet. I takt med att antalet äldre blir fler så ökar också antalet höftfrakturer. I en uppskattning som tagits fram tidigare av forskare vid Lunds universitet beräknas en fördubbling av antalet höftfrakturer fram till 2050. Det skulle innebära 30 000 frakturer årligen varav flertalet drabbar äldre. Att …

Läs merÄldre med fallrisk får olämpliga läkemedel