Läkemedel

Svensk registerstudie visar: Reduktion av funktionshinder efter fem års MS-behandling

Svenska patienter med sjukdomen skovvis förlöpande multipel skleros (MS) mår bättre och uppvisar en reduktion av funktionshinder efter fem års behandling med natalizumab (Tysabri) jämfört med före behandlingsstart. Det visar en omfattande svensk långtidsuppföljning från den svenska registerstudien, IMSE-I. Resultat från studien pekar på att ju tidigare behandlingen sätts in desto mer nytta har patienten av behandlingen. Studien presenteras vid den internationella MS-kongressen ECTRIMS i Barcelona den 7- 10 oktober.  IMSE-I studien vid Karolinska Institutet omfattar kontinuerlig uppföljning av MS-patienter …

Läs merSvensk registerstudie visar: Reduktion av funktionshinder efter fem års MS-behandling

Läkemedel bakom många inläggningar av äldre

Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en granskning Socialstyrelsen gjort. Mer än hälften av inläggningarna skulle kunna förebyggas. Totalt handlar det varje år om runt 35 000 fall i Sverige, där äldre blivit så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. – Det gör läkemedelsbiverkningar till en av de enskilt största orsakerna bakom att äldre behöver vårdas på sjukhus, säger Socialstyrelsens utredare Johan Fastbom. Fallolyckor, yrsel, lågt blodtryck, …

Läs merLäkemedel bakom många inläggningar av äldre

Avhandling: Läkemedelsgenomgång kan minska äldres fallrisk

Att skriva ut läkemedel är en av de vanligaste medicinska åtgärderna, men också den främsta orsaken till patientskador och patientsäkerhetsproblem i Sverige. Det gäller inte minst multisjuka äldre, som kan ha 10-15 olika läkemedel. Allmänmedicinaren Veronica Milos Nymberg har i sin avhandling bl.a. undersökt nära 400 multisjuka äldre som bodde på äldreboenden eller hade hjälp av hemsjukvården. Hon har jämfört antalet fallolyckor med de äldres läkemedelslistor, och funnit en tydlig koppling mellan psykofarmaka (antidepressiva medel, lugnande medel och sömnmedel) och …

Läs merAvhandling: Läkemedelsgenomgång kan minska äldres fallrisk