Läkemedel

Blodförtunnande läkemedel gör nytta även för äldre

SBU:s nya rapport visar att personer i hög ålder har nytta av blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt. Nyttan av läkemedlen är minst lika stor hos äldre som hos yngre. Men den ansvarige läkaren måste alltid bedöma den enskilda individens risk för blödning och ta hänsyn till eventuella andra läkemedel. Den nya översikten från SBU undersöker om det finns stöd i forskningen för att personer över 65 år har nytta av perorala antikoagulantia och trombocythämmare, det vill säga läkemedel …

Läs merBlodförtunnande läkemedel gör nytta även för äldre

Ny parkinsonbehandling från Uppsala

Ett nytt sätt att dosera det vanligaste läkemedlet, L-dopa, mot Parkinsons sjukdom har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsalabaserade företaget Sensidose. Det nya läkemedlet består av mikrotabletter som doseras via en dosautomat enligt ett förprogrammerat schema. Fördelen är att dosen kan anpassas för varje individ för att undvika variationer i medicineffekt, samt biverkningar. Metoden har nu förskrivits på licens till fem patienter vid neurologkliniken på Akademiska sjukhuset sedan januari i år. De första …

Läs merNy parkinsonbehandling från Uppsala

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Systematiska genomgångar av äldres läkemedelslistor i samband med utskrivning från sjukhus till korttidsboenden minskar felmedicinering och återinläggningar. Förra sommaren inrättades en utskrivningshjälp som pilotprojekt på Akademiska sjukhuset för patienter som skrivs ut till korttidsboenden i Uppsala kommun. Resultaten är så positiva att verksamheten nu permanentas och från sommaren utvidgas till fler kommuner i länet. Initiativet till utskrivningshjälpen togs av en av chefsläkarna på Akademiska inför sommaren 2013.  Bakgrunden var dels sjuksköterskebristen, dels att det under våren uppdagats att nio av …

Läs merUtskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre