Läkemedel

Äldres läkemedelsbehandling kan förbättras

Omkring 185 000 äldre i Sverige använder Apotekets tjänst ApoDos för att hantera sina läkemedel. Men ApoDos-användarna har en sämre kvalitet i sin läkemedelsbehandling, det visar en studie på 24 146 äldre i Västra Götaland. Orsaken kan vara att ApoDos-recept är mer komplicerade för läkarna att skriva och att patienterna får mindre kunskap om sina läkemedel än med vanliga recept. Apotekets tjänst ApoDos är ett hjälpmedel för främst äldre patienter som har svårt att klara sin läkemedelshantering på egen hand, och lanseras …

Läs merÄldres läkemedelsbehandling kan förbättras

Modern teknik löser vardagens problem för äldre

Vinnova ger 850 000 kronor till EU-projektet Saapho, som är ett samarbete mellan forskare vid Örebro universitet och forskare i Spanien, Tyskland och Slovenien. Målet är att med hjälp av enkel modern teknik ge äldre människor möjligheten till ett självständigt liv. – Vi kan alla behöva lite hjälp för att behålla goda vanor och rutiner. För vissa grupper, som till exempel äldre människor, kan det vara av stor betydelse att få en påminnelse om att ta sina mediciner eller att …

Läs merModern teknik löser vardagens problem för äldre