Litteratur

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar inom hemtjänst eller med personer med funktionsnedsättning är att vara en god förebild, en person som kan ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. För att stötta detta arbete har Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken ”Mat och måltid i fokus” med tips och råd runt maten och måltiden. –  Med ökad kunskap kan personal som arbetar i ordinärt boende känna sig trygga i arbetet och därmed ge bästa möjliga omvårdnad. …

Läs merHandbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Ny bok tar helhetsgrepp om strokevården

Det multidisciplinära synsättet behöver nationellt sett lyftas fram mer i strokevården. Det menar Ann-Cathrin Jönsson, redaktör för en nyutkommen bok som är den första i sitt slag som skildrar hela vårdprocessen kring människor drabbade av stroke.Många professioner är inblandade, till exempel arbetsterapeuter, dietister, kura­torer, logopeder och sjukgymnaster. Om man inte drar nytta av varandras kompetenser kan möjligheter och lösningar missas. Ett område att uppmärksamma är exempelvis munhälsa. Boken innehåller också patient- och anhörigberättelser för ytterligare perspektiv. Under två års tid …

Läs merNy bok tar helhetsgrepp om strokevården

Ny bok om reumatism, vårdpolitik och ekonomism

Detta är en bok för alla som vill veta mer om reumatism. För patienterna och deras anhöriga, för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, för politiker och beslutsfattare och många andra. Här berättar Johan Frostegård om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandling och prognos. Men också om ekonomismen inom vården, budgetstyrning och privata aktörers inverkan. Hur patienten kommer i kläm. – Jag tror vi kommer få bort vissa av de reumatiska sjukdomarna på sikt, säger Johan Frostegård Tänka bara hur …

Läs merNy bok om reumatism, vårdpolitik och ekonomism