Livskvalitet

Karolinska Universitetssjukhuset öppnar ny mottagning i Huddinge för multisjuka äldre patienter

Den nya mottagningen som är ett samarbete mellan Tema Åldrande och akutmottagningen på Karolinska Huddinge gör det möjligt att undvika inläggningar av äldre, sköra patienter när det medicinskt inte behövs. Målet är att korta tiden på akuten genom att undvika onödig slutenvård för patienten. – Att identifiera och implementera nya arbetssätt är avgörande för att vi ska kunna lösa vårdens utmaningar. Genom samarbetet kan nu patienten skrivas ut från akuten, samtidigt som ett besök bokas in hos oss på Tema …

Läs merKarolinska Universitetssjukhuset öppnar ny mottagning i Huddinge för multisjuka äldre patienter

Satsning på sköra äldre gav resultat på akuten vid Mölndals sjukhus

Med en geriatrisk läkare på akutmottagningen vid Mölndals sjukhus kortades vistelsetiden för sköra äldre patienter med akuta ortopediska besvär. Den totala vistelsetiden på akuten minskade med nära två timmar i genomsnitt, visar ett nyligen genomfört projekt vid sjukhuset. − Omhändertagandet av sköra äldre patienter med ortopediska problem är många gånger en utmaning för akutmottagningar att hantera, då det finns många fler faktorer och parametrar att ta i beaktning för den fortsatta vården, säger Victor Linder, ST-läkare vid den Geriatriska verksamheten …

Läs merSatsning på sköra äldre gav resultat på akuten vid Mölndals sjukhus

Nytt ljus på kvinnor med smärtsamma kotfrakturer

Äldre kvinnor som drabbas av kotfrakturer drar sällan till sig vårdgivarnas uppmärksamhet. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin riktas nytt ljus på en grupp individer med långvarig smärta som följeslagare.  – Vi måste fånga upp de här kvinnorna på ett bättre sätt och ta deras smärtupplevelser på allvar, säger Hilda Svensson, distriktssjuksköterska och disputerad vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Den studerade gruppen är äldre kvinnor, 65-80 år, med en av de vanligast förekommande benskörhetsfrakturerna: kotkompressionsfraktur. …

Läs merNytt ljus på kvinnor med smärtsamma kotfrakturer