Livskvalitet

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. En undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att dö i förtid. – Mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför …

Läs mer

Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig

En stor svensk-tysk studie visar att trots betydande investeringar i det korta perspektivet lönar det sig sannolikt att på längre sikt anpassa bostäder för äldre i större skala. Kostnaden för att avlägsna de fem miljöhinder i Sverige som skulle vara till störst nytta för de äldre är betald inom drygt ett år genom minskade kostnader för hemtjänst. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health. – De initiala investeringarna kompenseras genom att de äldre …

Läs merAnpassa bostäder för äldre – det lönar sig

Fet mat kan leda till undernäring hos äldre

Ett högt energiintag från fett i maten under medelåldern samt i äldre åldrar kan leda till framtida risk för undernäring. Det visar resultat från en avhandling av Lisa Söderström vid Centrum för klinisk forskning i Västerås och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Studien visar att ju högre andel fett som ingår i kosten för normalviktiga och underviktiga personer, desto högre är risken för undernäring senare i livet. – Risken för att utveckla undernäring ökade för personer som …

Läs merFet mat kan leda till undernäring hos äldre