Livskvalitet

Livsgnista livsviktigt för de riktigt gamla

För personer 85 plus har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och påverkar livslängden. Det visar forskning från Umeå som undersökt faktorer av betydelse för ett gott åldrande. Livsgnista hos äldre går att skatta med hjälp av en ”sisu-skala” som används inom äldreforskning världen över. Över 20 procent av mycket gamla personer har någon gång drabbats av en stroke och har även generellt sett en svagare livsgnista. Bland dem som haft en stroke var depression, nedsatt hörsel eller kärlkramp …

Läs merLivsgnista livsviktigt för de riktigt gamla

Glasaktigt protein kan ge sämre syn

Långsynthet på grund av ökad ålder kan bero på att proteiner i ögonlinsen omvandlas från en flytande lösning till fast form, ett glasaktigt tillstånd. Det visar forskare från bland annat Lunds universitet i en ny studie. I 40–50-årsåldern får många människor sämre syn, och behovet av läsglasögon inträder. Denna åldersmässiga långsynthet beror på att elasticiteten hos ögats lins minskar. Nu verkar en ny forskningsstudie ha satt fingret på vad som sker på detaljnivå i ögat i samband med att man …

Läs merGlasaktigt protein kan ge sämre syn

Hjälp efter behov – eller efter ålder?

Enligt Sveriges välfärdsmodell ska resurserna fördelas efter behov. En ny studie visar dock att den hjälp som äldre och yngre hjälpsökande får inte bara beror på funktionsförmåga och hjälpbehov utan även på den sökandes ålder. Skillnaderna är tydliga både i politiska dokument och i bild och text på hemsidor där utförare av omsorg, stöd och service presenterar den hjälp de erbjuder till äldre och yngre människor med hjälpbehov. Sara Erlandsson är doktorand på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet …

Läs merHjälp efter behov – eller efter ålder?