Livskvalitet

Alkoholmissbruket ökar bland äldre

Andelen äldre personer som dricker mycket alkohol och riskerar att utveckla ett beroende ökar. Det gäller främst kvinnor. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens årliga lägesrapport inom vård och omsorg. Rapporten beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige. Den pekar på att behovet av vård och stöd ökar bland vissa grupper i samhället. Ett exempel är att allt fler äldre dricker för mycket alkohol och riskerar att bli beroende. Andelen patienter i åldern 60 …

Läs merAlkoholmissbruket ökar bland äldre

Older Cancer Survivor Population to Increase Substantially

Over the next decade, the population of cancer survivors over 65 years of age will increase by approximately 42 percent. “We can expect a dramatic increase in the number of older adults who are diagnosed with or carry a history of cancer,” said Julia Rowland, Ph.D., director of the Office of Cancer Survivorship in the Division of Cancer Control and Population Sciences at the National Cancer Institute (NCI). “Cancer is largely a disease of aging, so we’re seeing yet another …

Läs merOlder Cancer Survivor Population to Increase Substantially

Fysisk träning betydelsefullt för äldre personer i särskilt boende

Ett högintensivt funktionellt träningsprogram kan genomföras och har positiva effekter på fysisk funktionsförmåga och självständighet i aktiviteter i dagliga livet för äldre personer i särskilt boende, med och utan demenssjukdom. Det visar den avhandling som Håkan Littbrand försvarade vid Umeå universitet. Nedsatt fysisk funktionsförmåga är vanligt bland äldre personer som bor på särskilt boende och hos personer med demenssjukdom. Nedsättningen leder ofta till behov av hjälp i aktiviteter i det dagliga livet (ADL), t.ex. personlig vård och förflyttning inomhus. I …

Läs merFysisk träning betydelsefullt för äldre personer i särskilt boende