Multisjukdom

Uppdrag att undersöka återinläggningar av multisjuka

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre. Myndigheten ska även se hur detta hanteras i olika landsting.  – Gruppen multisjuka äldre växer vilket ställer högre krav på vården och omsorgen. För att kunna bygga ett starkare samhälle behöver vi skapa oss en god uppfattning om vilka förebyggande åtgärder som behövs och hur uppföljningen av vård och omsorg kan förbättras, säger socialminister Lena Hallengren. I regeringsuppdraget ingår det att se över vilka diagnoser som …

Läs merUppdrag att undersöka återinläggningar av multisjuka

Fokus på vården av sköra äldre med nytt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ytterligare steg för att förbättra vården av sköra äldre. Idag ställde sig sjukhusets styrelse bakom beslutet att bilda ett geriatriskt utvecklingscentrum för att stärka vård och forskning runt den växande patientgruppen. En av sjukvårdens stora utmaningar är den allt större andelen äldre personer inom befolkningen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de senaste åren gjort flera satsningar på sköra äldre patienter, som till exempel mobila team för sjukvård i hemmet. Beslutet om ett geriatriskt utvecklingscentrum är nästa steg för …

Läs merFokus på vården av sköra äldre med nytt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utökar snabbspår för äldre multisjuka

Sedan snabbspåret för äldre multisjuka infördes på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har vistelsetiderna på akuten kortats till 2 timmar, i median, för de patienter som kommit till GAVA. Detta enligt den första uppföljningen som genomförts efter 4 veckor. Pilotprojektet har utökats från 4 till 6 vårdplatser och målet är att det ska bli 12 vårdplatser. Via snabbspåret ska äldre multisjuka snabbt få tillgång till ett multiprofessionellt geriatriskt team och inte behöva vänta på akuten. Geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA), som är det …

Läs merKarolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utökar snabbspår för äldre multisjuka