Neurologi

Ny genförändring upptäckt som kan orsaka ALS

Forskare i Umeå och i Tyskland har hittat ytterligare en pusselbit som kan förklara hur sjukdomen ALS kan uppkomma. Det handlar om förändringar i en gen som alla människor bär på. Det är i en gen med beteckningen KIF5A som forskare i Umeå och i Ulm i Tyskland har hittat tydliga avvikelser hos såväl patienter med så kallad sporadisk ALS som hos patienter med familjär ALS, det vill säga känd ALS i släkten. – Resultaten är överraskande och om de …

Läs merNy genförändring upptäckt som kan orsaka ALS

Metod för att mäta hjärnans förändring till följd av sjukdomen MS kartläggs

Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som orsakas av inflammation i hjärnan och ryggmärgen. Tecken på sjukdomen kan upptäckas vid undersökning med magnetkamera (MR). Även hos helt friska individer förändras hjärnan genom det naturliga åldrandet via en process som kallas hjärnatrofi och som leder till minskad mängd nervvävnad, men vid MS sker detta på grund av sjukdomen i ökad takt. Detta bekräftas i en avhandling vid Umeå universitet som utvärderat MR-metoder för att mäta hjärnatrofi. Mattias Vågberg vid Institutionen …

Läs merMetod för att mäta hjärnans förändring till följd av sjukdomen MS kartläggs

Åtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi

Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering, samtidigt som logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom logopedi, knutna till verksamhetsområde paramedicin vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av europeiska logopeddagen 6 mars. – Efter kartläggningen, som var klar förra sommaren, har ett åtgärdsprogram tagits fram. Målet är att förbättra bedömning och behandling av afasi. Som ett första steg har vi tagit fram ett evidensbaserat material …

Läs merÅtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi