Njursjukdom

Njurfunktion och benskörhet på äldre dar

Med ökande ålder sker en generell förlust av funktioner i alla kroppens organ. Bland annat är nedsatt njurfunktion och benskörhet vanligare hos äldre. Det senare i högre grad hos kvinnor. En ny avhandling från Lunds universitet sätter ljuset på kvinnors åldrande och undersöker sambandet mellan två vanliga sjukdomar som kan följa på åldrandet – njursvikt och benskörhet. Njurarna renar vårt blod genom att ta bort restprodukter, de bildar urin och reglerar urinens salthalt, surhetsgrad och volym. Njurarna har fler funktioner …

Läs merNjurfunktion och benskörhet på äldre dar

Ny immunterapi kan motverka kronisk njursvikt

Njurinflammation är orsak till ungefär en fjärdedel av alla fall av kronisk njursvikt i Sverige, då patienten ofta behöver dialys eller transplantation. För en viss typ av njurinflammation (IgA nefrit) tros överaktivitet i tarmens immunsystem spela stor roll. En europeisk patientstudie, där Akademiska sjukhuset deltog, visar att en ny sorts immunterapi kan minska äggviteutsöndringen i urin, dämpa aktiviteten hos antikropparna och stabilisera njurfunktionen. Resultaten publicerades nyligen i The Lancet. – Resultaten är mycket lovande. En effektiv läkemedelsbehandling som stabiliserar njurfunktionen …

Läs merNy immunterapi kan motverka kronisk njursvikt