Nutrition

Nyttan av kosttillägg till undernärda äldre ännu oklar

Det är oklart om kosttillägg till de äldsta gör nytta visar SBU i en ny rapport. På området finns det forskning men bara några få studier om de allra äldsta och sköra. Enstaka studier tyder dock på att kosttillägg kan förbättra styrkan i handen och öka kroppsvikten något − men resultaten behöver styrkas i nya studier.     SBU:s rapport om kosttillägg är en systematisk sammanställning av internationell och svensk forskning. Översikten belyser nyttan av kosttillägg till personer över 70 …

Läs merNyttan av kosttillägg till undernärda äldre ännu oklar

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar inom hemtjänst eller med personer med funktionsnedsättning är att vara en god förebild, en person som kan ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. För att stötta detta arbete har Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken ”Mat och måltid i fokus” med tips och råd runt maten och måltiden. –  Med ökad kunskap kan personal som arbetar i ordinärt boende känna sig trygga i arbetet och därmed ge bästa möjliga omvårdnad. …

Läs merHandbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

85-åringarna inte så skröpliga

Bilden av äldre och deras hälsa bör omprövas. En studie på 85-åringar i Linköping visar att de inte är så skröpliga som de ofta beskrivs. Majoriteten mår bra och klarar sig själva. Men en varningssignal är att allt fler äldre lider av fetma. Det är i en färsk doktorsavhandling från Linköpings universitet som Huan-Ji Dong, läkare och doktorand i geriatrik, ifrågasätter den negativa bild av åldrande som ofta överväger i samhällsdebatten. Knappt 500 Linköpingsbor födda 1922 deltog i studien ELSA 85, …

Läs mer85-åringarna inte så skröpliga