Omvårdnad

Samverkar med uppsökande sjukvård för äldre

Akut insjuknande hos sköra äldre personer ställer krav på omfattande och snabba insatser. Många gånger kan det vara bättre att erbjuda dessa insatser i patientens egen hemmiljö. Av den anledningen inledde i går Mobila akutteamet i Malmö sitt arbete. Bakom det mobila teamet står Skånes universitetssjukhus, Primärvården Skåne och Malmö stad. Varannan vecka bemannas det av läkare och sjuksköterska från SUS, varannan av primärvården. Från Malmö stad medverkar varje vecka sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare. – Målet är bland annat att …

Läs merSamverkar med uppsökande sjukvård för äldre

Hur mycket kostar en anhörig?

Många anhöriga vårdar själva sina närstående vilket ger en minskad kostnad för samhället. Om professionell vård- och omsorgspersonal skulle ha utfört stöd och vård i stället hade kostnaden varit drygt 260 000 kronor per patient under ett år. Att vårda kan samtidigt vara en börda och belasta anhöriga. Sjukligheten ökade hos de anhöriga ett år efter cancerdiagnosen i jämförelse med ett år innan. Detta visar Catarina Sjölander i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. I Jönköpings län insjuknar varje år cirka 200 …

Läs merHur mycket kostar en anhörig?

Samtalsmetod upptäcker fler med depression på vårdcentralen

Många äldre personer som söker till vårdcentralen för kroppsliga besvär är egentligen deprimerade. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som utvärderat en samtalsmodell som ökar läkarens möjligheter att fånga in äldre med risk för depressioner. Det är vanligt att äldre patienter med depression söker på vårdcentralen för olika kroppsliga åkommor, men det kan vara svårt för läkare att urskilja att en depression ligger bakom besvären. En studie vid Sahlgrenska akademin visade att av 302 äldre patienter som under ett …

Läs merSamtalsmetod upptäcker fler med depression på vårdcentralen