Omvårdnad

Stora skillnader mellan landstingen: Var man bor avgör hur snabbt man får vård vid hjärtinfarkt

Trots att chanserna att begränsa skadorna av en allvarlig hjärtinfarkt minskar för varje minut är det stora skillnader mellan landstingen när det gäller att ge kärlöppnande behandling i tid. Det framgår av ny statistik som presenteras i Hjärtrapporten 2012 i morgon. – Resultatet är både inspirerande och oroande. Att vissa landsting lyckas behandla nästan alla i tid visar att det är möjligt, men många landsting har långt kvar. Här finns stora möjligheter att rädda fler liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare …

Läs merStora skillnader mellan landstingen: Var man bor avgör hur snabbt man får vård vid hjärtinfarkt

Hjärtinfarktpatienter i Örebro län får Sveriges snabbaste vård

Kardiologiska kliniken på USÖ är snabbast i landet att ge behandling för akut hjärtinfarkt. USÖ placerar sig också högst av alla svenska sjukhus i den årliga mätningen av kvalitet i det akuta omhändertagandet. Det visar idag en rapport från det nationella kvalitetsregistret Swedeheart*. – Resultatet är mycket glädjande, men också välförtjänt, säger Thomas Kellerth, ansvarig överläkare vid hjärtintensivvårdsavdelning 63 på Kardiologiska kliniken, USÖ. Vi har arbetat hårt med kvalitetsförbättringar i hela vårdkedjan sedan många år. Vi har också blivit bättre …

Läs merHjärtinfarktpatienter i Örebro län får Sveriges snabbaste vård

Trycksårsbehandling gav bättre läkning

Behandling med en bärbar apparat som skapar undertryck nästan halverar sårläkningstiden för patienter som fått gjort omfattande kärloperationer. Det visar sjuksköterskan Christina Monsen vid Kärlkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i sin uppsats för magisterexamen. – När en patient får gjort en kärloperation går läkarna ibland in via ljumsken. I ljumsken kan uppstå en sårinfektion. Den kräver manuell sårrengöring och noggrann omläggning och tar tid att läka, berättar hon. Christina Monsen har jämfört patienter med djupa sårinfektioner i ljumsken efter kärlkirurgin.  …

Läs merTrycksårsbehandling gav bättre läkning