Omvårdnad

SIS får i uppdrag att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg

Pressmeddelande SIS får i uppdrag att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg 2012-04-16 08:49 SIS har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram svenska standarder för kvalitet inom äldrevård och omsorg. Målet är att öka kvaliteten inom äldreboenden och i hemtjänsten. SIS har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram svenska standarder för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten. Standarderna kommer framför allt att vara ett verktyg för vårdgivare att arbeta med kvalitet och de kommer även att …

Läs merSIS får i uppdrag att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg

Hur kan måltidssituationen för äldre förbättras?

Vinnova beviljar 13,8 miljoner kr till fyraårigt forsknings- och utvecklingsprojekt i Gävleborgs län Vinnova har beviljat 13,8 miljoner kronor till ett fyraårigt forsknings- och utvecklingsprojekt där målet är att hitta nya former för upphandling av måltidslösningar för äldre. Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ägare av projektet som ska genomföras i samarbete med fyra kommuner i länet, Region Gävleborg samt Region Skåne. Både regionala som nationella organisationer kommer att knytas till projektet. – Maten och måltiden är en fråga om livskvalitet. Många …

Läs merHur kan måltidssituationen för äldre förbättras?

Intensivträning i äldreboende hjälper trots både demens och undernäring

Ett högintensivt träningsprogram har god effekt på äldre människor både med och utan demenssjukdom även om de är undernärda, skriver Maine Carlsson i sin nya avhandling.. Förstoppning är vanligt bland äldre personer i särskilt boende och kan leda till nedsatt aptit och viktnedgång. Undernäring är också vanligt i denna grupp med förlust av muskelmassa, nedsatt immunförsvar och ökad risk för infektioner. Det är också vanligt med brist på fysisk aktivitet, och avhandlingen visar att ett högintensivt träningsprogram har god effekt …

Läs merIntensivträning i äldreboende hjälper trots både demens och undernäring