Ortogeriatrik

Fixa benbrottet med ett plåster

Inom en snart framtid är det inte bara skrubbsår som ska kunna plåstras om. Forskare vid KTH har utvecklat en ny metod för att hålla ihop skelettet vid benbrott. Istället för att använda skruvar och plattor av metall ska läkaren kunna applicera ett så kallat benplåster för att fixera frakturen till dess att den har läkt. En av de stora poängerna med benplåstret är att de tas upp av kroppen. – Tanken är att slippa ytterligare operationer för att ta …

Läs merFixa benbrottet med ett plåster

Bättre vård av äldre – målet med ny ortogeriatrisk vårdavdelning

Akademiska sjukhuset öppnar en ortogeriatrisk vårdavdelning. Tanken är att äldre personer som brutit höftleden eller axeln och samtidigt har andra sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes eller kol ska få ett optimalt omhändertagande under hela vårdtiden. – Personer över 75 år med andra sjukdomar förutom ett benbrott är en växande patientgrupp på Akademiska sjukhuset. Studier både i Sverige och internationellt visar dessutom att orsaken till att äldre personer ramlar och bryter sig ofta är försämring av hälsan, exempelvis att de fått sämre …

Läs merBättre vård av äldre – målet med ny ortogeriatrisk vårdavdelning