Palliativ vård

Palliativ vård i hemmet kostar mindre

Palliativ hemsjukvård för svårt hjärtsjuka kostar mindre och upplevs bättre än traditionell primärvård och sjukvård. Det visar en studie på en patientgrupp som fick hemsjukvård med omfattande insatser av läkare och sjuksköterskor samt av sjukgymnast och arbetsterapeut i hemmet så snart behov fanns. – En mycket kostnadseffektiv vårdform som kostar mindre är den vård som denna patientgrupp vanligtvis får, säger Klas Göran Sahlén, forskare vid Institutionen för omvårdnad och Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Resultaten publicerades …

Läs merPalliativ vård i hemmet kostar mindre

Rätten till en värdig död

Drygt 8 000 svenskar har en inopererad hjärtstartare som räddar liv. Tyvärr är det så att den fortfarande är aktiverad i livets slutskede hos alldeles för många patienter. Då kan effekten bli en onödigt ångestfylld död som drabbar både patient och anhöriga. Från början var det framför allt personer som överlevt hjärtstopp som fick en hjärtstartare inopererad. Men 2008 kom Socialstyrelsen ut med nya riktlinjer att alla patienter med hjärtsvikt, som riskerade livshotande rytmrubbningar, bör erbjudas att få en hjärtstartare inopererad. …

Läs merRätten till en värdig död

Skånsk storsatsning på palliativ vård och forskning

Nu tas ett större initiativ för att stärka forskningen om palliativ behandling och vård i södra Sverige. Lunds universitet och Region Skåne inrättar ett Palliativt centrum för forskning och utveckling, vilket invigs idag den 11 februari på Medicon Village i Lund. Centrumet förverkligas genom betydande donationer från Crafoordska stiftelsen och Mats Paulssons stiftelse samt från Johanniterorden. För att bygga upp centrumet har Lunds universitet rekryterat professor Carl Johan Fürst som är en av de nationellt ledande forskarna inom området. – …

Läs merSkånsk storsatsning på palliativ vård och forskning