Psykologi

Existentiell ensamhet hos äldre och sköra lindras med samtal

Det är när man lämnar en trygghet och inte vet vad som väntar framöver, som man känner sig som mest ensam och sårbar. Det gäller inte minst för sköra äldre. Men meningsfulla samtal hjälpa, om vi vet i vilka situationer behovet uppstår. Ensamhet är ett brett fält. Den typ av ensamhet som är enklast att upptäcka är social ensamhet genom att exempelvis se hur många som bor eller äter ensamma. – När man arrangerar aktiviteter är det ofta den sociala …

Läs merExistentiell ensamhet hos äldre och sköra lindras med samtal

Psykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

En fjärdedel av alla självmord i Sverige begås av äldre över 65 år. Det är särskilt män över 80 år som är överrepresenterade. I samband med den internationella suicidpreventionsdagen arrangerar psykiatrin i Region Örebro län i samarbete med Välfärd och folkhälsa en utbildningsdag med fokus på äldres hälsa. – Ingen ska behöva ta sitt liv på grund av något som går att behandla eller hitta lösningar på. Ofta kan man se ett samband mellan ensamhet, alkoholmissbruk och depression hos äldre …

Läs merPsykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

Majoriteten av svenskar mellan 70 och 80 år har någon fobi

Mer än hälften av alla mellan 70 och 80 år har någon fobi och en av tio har en så svår fobi att man kan tala om ett sjukdomstillstånd. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Det är långt ifrån alla människor med psykisk ohälsa som söker hjälp inom vården. Studier av den allmänna befolkningen är därför det bästa sättet att ta reda på hur utbredd psykisk ohälsa egentligen är. – I vår studie fann vi att …

Läs merMajoriteten av svenskar mellan 70 och 80 år har någon fobi