Psykologi

Antidepressiva till äldre kartläggs

Mer än var tionde person över 65 år lider av depression. De senaste åren har förskrivningen av antidepressiva läkemedel, främst SSRI-preparat och Mirtazapin, ökat kraftigt. Tidigare studier har visat att äldre patienter inte är tillräckligt utredda och att uppföljningen brister. Nu ska en kartläggning på Akademiska sjukhuset öka kunskapen på området   – Enligt våra preliminära resultat tar var femte inlagd patient över 65 år antidepressiva läkemedel. Vårt intryck är att preparaten skrivs ut alltför lättvindigt och att många äldre skulle …

Läs merAntidepressiva till äldre kartläggs

Antidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska

Mer än var tionde person över 65 år lider av depression. De senaste åren har förskrivningen av antidepressiva läkemedel, främst SSRI-preparat och Mirtazapin, ökat kraftigt. Tidigare studier har visat att äldre patienter inte är tillräckligt utredda och att uppföljningen brister. Nu ska en kartläggning på Akademiska sjukhuset öka kunskapen på området. – Enligt våra preliminära resultat tar var femte inlagd patient över 65 år antidepressiva läkemedel. Vårt intryck är att preparaten skrivs ut alltför lättvindigt och att många äldre skulle …

Läs merAntidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska

75-åringar vill bli sedda och känna sig betydelsefulla

Att ha värdigheten kvar, uppleva sig sedd och känna sig betydelsefull. Det är, enligt en studie vid Sahlgrenska akademin, de viktigaste faktorerna för ett gott åldrande om du frågar äldre svenskar. En stadigt ökande genomsnittlig livslängd har gjort äldres hälsa och livskvalitet till en högprioriterad samhällsfråga. Men vad ett gott åldrande egentligen innebär har aldrig granskats vetenskapligt bland äldre personer i Sverige. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu ställt frågan till 20 hemmaboende äldre i åldern 75-90 år. I djupintervjuerna …

Läs mer75-åringar vill bli sedda och känna sig betydelsefulla