Psykologi

75-åringar vill bli sedda och känna sig betydelsefulla

Att ha värdigheten kvar, uppleva sig sedd och känna sig betydelsefull. Det är, enligt en studie vid Sahlgrenska akademin, de viktigaste faktorerna för ett gott åldrande om du frågar äldre svenskar. En stadigt ökande genomsnittlig livslängd har gjort äldres hälsa och livskvalitet till en högprioriterad samhällsfråga. Men vad ett gott åldrande egentligen innebär har aldrig granskats vetenskapligt bland äldre personer i Sverige. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu ställt frågan till 20 hemmaboende äldre i åldern 75-90 år. I djupintervjuerna …

Läs mer75-åringar vill bli sedda och känna sig betydelsefulla

Samtalsmetod upptäcker fler med depression på vårdcentralen

Många äldre personer som söker till vårdcentralen för kroppsliga besvär är egentligen deprimerade. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, som utvärderat en samtalsmodell som ökar läkarens möjligheter att fånga in äldre med risk för depressioner. Det är vanligt att äldre patienter med depression söker på vårdcentralen för olika kroppsliga åkommor, men det kan vara svårt för läkare att urskilja att en depression ligger bakom besvären. En studie vid Sahlgrenska akademin visade att av 302 äldre patienter som under ett …

Läs merSamtalsmetod upptäcker fler med depression på vårdcentralen