Rehabilitering

Yrsel och obalans hos äldre kan botas efter enkel fråga

Blir du yr när du lägger dig eller vänder dig i sängen? Det är en enkel fråga som effektivt identifierar om en person lider av godartad och botbar lägesyrsel, så kallad kristallsjuka, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Godartad lägesyrsel är vanligt och förekommer ofta odiagnostiserat bland äldre. Många lider i det tysta av yrsel och obalans, vilket har stor inverkan på livskvaliteten. Även om yrsel inte är livshotande ökar risken för otrygghet och fallolyckor när man går. Syftet med …

Läs merYrsel och obalans hos äldre kan botas efter enkel fråga

Åtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi

Vården för afasidrabbade i Uppsala län behöver förbättras. Betydligt fler behöver information och rehabilitering, samtidigt som logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Det visar en kartläggning gjord av forskare inom logopedi, knutna till verksamhetsområde paramedicin vid Akademiska sjukhuset. Frågan aktualiseras med anledning av europeiska logopeddagen 6 mars. – Efter kartläggningen, som var klar förra sommaren, har ett åtgärdsprogram tagits fram. Målet är att förbättra bedömning och behandling av afasi. Som ett första steg har vi tagit fram ett evidensbaserat material …

Läs merÅtgärdsprogram ska förbättra rehabiliteringen vid afasi

Rehabilitering av äldre – hur arbetar du hälsofrämjande?

Konferens 1-2 december i Stockholm Trots att hälso- och sjukvårdslagen säger att alla äldre har rätt till specifik rehabilitering så varierar tillgången till rehabilitering stort över landet. Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Detta gör att du som verksam inom rehabilitering för äldre ställs inför en enorm press genom att vara vårdens viktigaste resurs. Konferensens två dagar är fyllda med nya praktikfall och evidensbaserade arbetssätt som inspirerar och fördjupar …

Läs merRehabilitering av äldre – hur arbetar du hälsofrämjande?