Sår

Trycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Från 2014 till 2016 minskade trycksår hos inneliggande patienter på en geriatrisk vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset från 45 till 15 procent. Främsta förklaringen anses vara ökat fokus på trycksår och satsningar på hjälpmedel som tryckavlastande madrasser. Nästa steg blir att förbättra informationen till patienter om hur de själva kan se risker och bidra förebyggande. Frågan lyfts med anledning av trycksårsdagen 17 november. – Regelbundna nationella mätningar av trycksår är viktiga i patientsäkerhetsarbetet. På Akademiska går utvecklingen åt rätt håll, men …

Läs merTrycksår ska minska genom coachning och ökad patientmedverkan

Studie på Akademiska ska minska trycksår

Studie på Akademiska ska minska trycksår Trycksår är en av de absolut vanligaste vårdskadorna. SKL:s återkommande mätningar visar att i genomsnitt 14 procent av inneliggande patienter har trycksår. En ny satsning på Akademiska sjukhuset syftar till att öka kunskapen om förebyggande insatser och öka användningen av olika hjälpmedel, men också göra patienterna mer delaktiga. – Trycksår kan orsaka stort och onödigt lidande som i värsta fall kan pågå i månader. Rätt förebyggande åtgärder och information till patienterna kan ge snabba förbättringar. …

Läs merStudie på Akademiska ska minska trycksår