Sjukvårdspolitik

Socioekonomiska skillnader i prehospital strokevård

De akuta insatserna vid stroke, innan man nått sjukhuset, ser olika ut beroende på patienternas socioekonomiska status, visar ny forskning. För patientgrupper med kortare utbildning och lägre inkomst hinner det gå längre tid innan diagnosen ställs, vilket kan påverka effekten av vårdinsatserna. – I median skiljer det 25 minuter och det är ganska lång tid eftersom de akuta behandlingarnas effektivitet minskar för varje minut som går efter insjuknandet, säger Katarina Jood, docent i neurologi vid Sahlgrenska akademin och en av …

Läs merSocioekonomiska skillnader i prehospital strokevård

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ställer sina platser till omedelbart förfogande

Idag meddelar samtliga förtroendevalda medlemmar av Karolinska Universitetssjukhusets styrelse att de med omedelbar verkan ställer sina platser till förfogande. – Det viktigaste för oss är Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet och framgång. Vi vill undvika att en debatt kring styrelsen och dess arbete blir en distraktion och ett hinder för det fortsatta arbetet med Karolinska Universitetssjukhuset, säger styrelsens medlemmar. – Vilka som sitter i styrelsen och vem som leder styrelsens arbete framåt är en fråga som bestäms av ägarna. Förtroendevalda medlemmar i …

Läs merStyrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ställer sina platser till omedelbart förfogande

Patienter får inte kunskap om sin hälsa

Allt fler blir äldre och ökade krav ställs på sjuksköterskors förmåga att stödja patienter i hur de kan ta hand om sin egen hälsa. – Min forskning visar att sjuksköterskorna inte följer kunskapsutvecklingen inom patientundervisning med fokus på patientens lärande. Men de anser själva att de har en hög kompetens inom området, säger Anne-Louise Bergh, universitetslektor vid Högskolan i Borås. År 2050 beräknas 25 procent av vår befolkning vara 65 år eller äldre. Det är en betydande ökning från dagens …

Läs merPatienter får inte kunskap om sin hälsa