Sjukvårdspolitik

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ställer sina platser till omedelbart förfogande

Idag meddelar samtliga förtroendevalda medlemmar av Karolinska Universitetssjukhusets styrelse att de med omedelbar verkan ställer sina platser till förfogande. – Det viktigaste för oss är Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet och framgång. Vi vill undvika att en debatt kring styrelsen och dess arbete blir en distraktion och ett hinder för det fortsatta arbetet med Karolinska Universitetssjukhuset, säger styrelsens medlemmar. – Vilka som sitter i styrelsen och vem som leder styrelsens arbete framåt är en fråga som bestäms av ägarna. Förtroendevalda medlemmar i …

Läs merStyrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ställer sina platser till omedelbart förfogande

Patienter får inte kunskap om sin hälsa

Allt fler blir äldre och ökade krav ställs på sjuksköterskors förmåga att stödja patienter i hur de kan ta hand om sin egen hälsa. – Min forskning visar att sjuksköterskorna inte följer kunskapsutvecklingen inom patientundervisning med fokus på patientens lärande. Men de anser själva att de har en hög kompetens inom området, säger Anne-Louise Bergh, universitetslektor vid Högskolan i Borås. År 2050 beräknas 25 procent av vår befolkning vara 65 år eller äldre. Det är en betydande ökning från dagens …

Läs merPatienter får inte kunskap om sin hälsa

Mycket kan vinnas i vården av sköra äldre

En ny studie visar att omhändertagande av sköra äldre på ett nytt sätt ger hälsovinster. För var tionde patient som fått ta del av det nya arbetssättet i vården utanför sjukhus lever ytterligare en person efter 3 år. Dessutom behövs det nästan 30 procent färre vårddagar på sjukhus under samma tid. Nyckelfaktorer i det nya arbetssättet är tillgång till personal med geriatrisk kompetens, teamarbete, samverkan och mer tid för vårdpersonal och patienter att mötas. ”Man kan inte nog poängtera betydelsen …

Läs merMycket kan vinnas i vården av sköra äldre