Sjukvårdspolitik

Allt fler äldre kräver nytänk

Projektet Agera, initierat av rektor, ska ge LiU bättre förutsättningar att driva fram lösningar på morgondagens behov av äldrevård. Vi vill skapa en kultur av nytänkande, innovationskraft och ett entreprenöriellt förhållningssätt, där anställda och studenter möts över fakultets- och programgränser och bidrar med kompetens och engagemang som genererar nya idéer, lösningar och samarbeten som bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Moa Yngve som är projektledare vid InnovationskontorEtt. Projektet, som initierats av rektor Helen Dannetun och nu stöds av Tillväxtverket, tar avstamp …

Läs merAllt fler äldre kräver nytänk

Konkurrensutsatt äldreomsorg ger inte bättre kvalitet

Den första heltäckande dokumentationen av marknadsanpassningen av äldreomsorgen i Norden visar att det finns stora skillnader mellan länderna. Sverige och Finland har gått längst. Skillnader finns även inom länderna ­– i Stockholmsområdet drivs till exempel en majoritet av äldreomsorgen i privat regi. Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet publicerar i dagarna en rapport om marknadsorienteringen inom den nordiska äldreomsorgen: Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences (redaktörer: Gabrielle Meagher, University of Sydney och …

Läs merKonkurrensutsatt äldreomsorg ger inte bättre kvalitet

Samverkar med uppsökande sjukvård för äldre

Akut insjuknande hos sköra äldre personer ställer krav på omfattande och snabba insatser. Många gånger kan det vara bättre att erbjuda dessa insatser i patientens egen hemmiljö. Av den anledningen inledde i går Mobila akutteamet i Malmö sitt arbete. Bakom det mobila teamet står Skånes universitetssjukhus, Primärvården Skåne och Malmö stad. Varannan vecka bemannas det av läkare och sjuksköterska från SUS, varannan av primärvården. Från Malmö stad medverkar varje vecka sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare. – Målet är bland annat att …

Läs merSamverkar med uppsökande sjukvård för äldre