Sjukvårdspolitik

Samverkar med uppsökande sjukvård för äldre

Akut insjuknande hos sköra äldre personer ställer krav på omfattande och snabba insatser. Många gånger kan det vara bättre att erbjuda dessa insatser i patientens egen hemmiljö. Av den anledningen inledde i går Mobila akutteamet i Malmö sitt arbete. Bakom det mobila teamet står Skånes universitetssjukhus, Primärvården Skåne och Malmö stad. Varannan vecka bemannas det av läkare och sjuksköterska från SUS, varannan av primärvården. Från Malmö stad medverkar varje vecka sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare. – Målet är bland annat att …

Läs merSamverkar med uppsökande sjukvård för äldre

Ny bok om reumatism, vårdpolitik och ekonomism

Detta är en bok för alla som vill veta mer om reumatism. För patienterna och deras anhöriga, för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, för politiker och beslutsfattare och många andra. Här berättar Johan Frostegård om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandling och prognos. Men också om ekonomismen inom vården, budgetstyrning och privata aktörers inverkan. Hur patienten kommer i kläm. – Jag tror vi kommer få bort vissa av de reumatiska sjukdomarna på sikt, säger Johan Frostegård Tänka bara hur …

Läs merNy bok om reumatism, vårdpolitik och ekonomism

SIS får i uppdrag att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg

Pressmeddelande SIS får i uppdrag att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg 2012-04-16 08:49 SIS har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram svenska standarder för kvalitet inom äldrevård och omsorg. Målet är att öka kvaliteten inom äldreboenden och i hemtjänsten. SIS har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram svenska standarder för kvalitet inom äldreboenden och hemtjänsten. Standarderna kommer framför allt att vara ett verktyg för vårdgivare att arbeta med kvalitet och de kommer även att …

Läs merSIS får i uppdrag att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg