Stroke

Tillväxthormon kan ge nytt hopp för strokeöverlevare

Mindre trötthet och bättre återhämtning av kognitiva förmågor som inlärning och minne. Det kan bli effekter vid behandling med tillväxthormon efter en stroke, visar en experimentell studie på möss publicerad i tidskriften Stroke. – Vi hoppas att detta arbete kan bana väg för kliniska studier där man kan använda tillväxthormon som behandling i rehabfasen efter stroke, säger Jörgen Isgaard, professor i endokrinologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och även verksam som professor vid universitetet i Newcastle, Australien. Behandling och rehabilitering …

Läs merTillväxthormon kan ge nytt hopp för strokeöverlevare

STROKE-Riksförbundet välkomnar nya Riktlinjer för strokevården

Den 28 mars 2018 presenterade Socialstyrelsen de nya nationella riktlinjerna för strokevården som innehåller många positiva och efterlängtade förbättringar av strokevården, särskilt inom rehabiliteringen. Samtidigt blottläggs stora utmaningar som strokevården står inför, inte minst de betydande skillnaderna i tidsfördröjningen från insjuknande till vård på sjukhus. Positivt är att rehabiliteringen har fått en framskjuten roll En stor del av rekommendationerna i de nya riktlinjerna handlar om att stärka hela vårdkedjan med förebyggande åtgärder, snabba insatser och rätt typ av vårdform i …

Läs merSTROKE-Riksförbundet välkomnar nya Riktlinjer för strokevården

Karolinska Universitetssjukhuset förbättrar strokevården för patienterna

Ett nytt arbetssätt inom strokevården i Stockholms län minskar behandlingstiden för strokepatienter med upp till 1,5 timme. Något som är avgörande för att kunna rädda hjärnceller, minska och ofta eliminera risken för livslånga handikapp. En tremånaders kvalitetsuppföljning visar att mer än 90 procent av patienterna kommer rätt direkt efter att den nya riktlinjen infördes i oktober förra året. Arbetet med att skapa en ny riktlinje för strokevården i hela Stockholms län startade för två år sedan, och har sedan införandet …

Läs merKarolinska Universitetssjukhuset förbättrar strokevården för patienterna