Varia

Särlösning för antroposofiska medel tas bort

Regeringen vill ta bort undantaget som ger möjlighet att ge försäljningstillstånd för antroposofiska medel. Idag lämnas en proposition med förslag på ändringar av läkemedelslagstiftningen till riksdagen. Sedan 1993 har det funnits ett undantag i läkemedelslagstiftningen som gjort det möjligt att ge särskilda försäljningstillstånd för antroposofiska medel. Detta utanför ordinarie processer för andra läkemedel och preparat hos Läkemedelsverket. Det nya lagförslaget innebär att tillverkare av antroposofiska medel kommer behöva ansöka om registrering eller godkännande för försäljning hos Läkemedelsverket och där bli …

Läs merSärlösning för antroposofiska medel tas bort

Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig

En stor svensk-tysk studie visar att trots betydande investeringar i det korta perspektivet lönar det sig sannolikt att på längre sikt anpassa bostäder för äldre i större skala. Kostnaden för att avlägsna de fem miljöhinder i Sverige som skulle vara till störst nytta för de äldre är betald inom drygt ett år genom minskade kostnader för hemtjänst. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health. – De initiala investeringarna kompenseras genom att de äldre …

Läs merAnpassa bostäder för äldre – det lönar sig

Hederspris för bok om äldre

Marie Ernsth Bravell, docent på Hälsohögskolan vid Jönköping University, har tillsammans med tre andra redaktörer fått Studentlitteraturs hederspris 2017 för boken Omvårdnad & Äldre. De övriga tre redaktörerna som får pris är Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist från Högskolan i Kristianstad, samt Helle Wijk från Göteborgs Universitet. Boken kommer att finnas i handeln i augusti. – Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta över att få ett sådant erkännande, och det är extra kul att flera av författarna arbetar vid …

Läs merHederspris för bok om äldre