Svensk Geriatrik, en tidskrift av Svensk Geriatrisk Förening

Svensk Geriatrik har i uppdrag att bevaka vetenskap, medicinsk forskning, behandling och omvårdnadsfrågor inom området geriatrik och äldrevård.

Svensk Geriatrik vänder sig i huvudsak till professionen som verkar kliniskt och medicinskt inom geriatrik, äldrevård och äldreomsorg – framför allt geriatriker, allmän­läkare, sjuksköterskor och dietister.

 

Historiska fragment, från Nordisk Geriatrik till Svensk Geriatrik

  • Tidskriften Nordisk Geriatrik grundades 1998. Chefredaktör var dr Åke Rundgren. Tidskriften, som producerades av Informa Healthcare med Håkan Pårup som ansvarig utgivare, gavs ut med fyra nummer per år.
  • 2010 fusionerades Nordisk Geriatrik med Primärvådens Nyheter, och kallades då I Vården.
  • 2011 tog tidskriften ett sabbatsår.
  • 2012 kom Svensk Geriatrisk Förening (SGF) ut med sin första utgåva av Svensk Geriatrik med Åke Rundgren som fortsatt chefredaktör.
  • 2015 tog dr Gunnar Akner över redaktörsstolen.