Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. En undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att dö i förtid. – Mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför …

Läs mer

Smarta glasögon kan ge personer med demens högre livskvalitet

Årets demensdag i Sundbybergs stad handlade om vad personer med kognitiv svikt eller sjukdom kan göra för att få högre livskvalitet. Smarta glasögon kan bli framtidens innovativa hjälpmedel för personer i tidiga stadier av demenssjukdomar.     I en tidig fas av demenssjukdomar bor en person ofta kvar hemma, men kan ha problem med vardagliga sysslor som att planera, göra ärenden och äta. Innovativa hjälpmedel kan vara nyckeln till ett mer självständigt liv för personer i en tidig fas av demenssjukdomar …

Läs merSmarta glasögon kan ge personer med demens högre livskvalitet

Första arbets- och fysioterapeuterna med magisterexamen i demensvård diplomeras

I dag får Sveriges första arbets- och fysioterapeuter med magisterexamen i demensvård sina diplom i närvaro av drottning Silvia i samband med en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm. Utbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka. I samarbete med stiftelsen Silviahemmet driver Karolinska Institutet sedan fyra år en magisterutbildning i demensvård. Det är den enda utbildningen av detta slag som finns och den har nu byggts ut och omfattar förutom läkare även arbets- …

Läs merFörsta arbets- och fysioterapeuterna med magisterexamen i demensvård diplomeras