Existentiell ensamhet hos äldre och sköra lindras med samtal

Det är när man lämnar en trygghet och inte vet vad som väntar framöver, som man känner sig som mest ensam och sårbar. Det gäller inte minst för sköra äldre. Men meningsfulla samtal hjälpa, om vi vet i vilka situationer behovet uppstår. Ensamhet är ett brett fält. Den typ av ensamhet som är enklast att upptäcka är social ensamhet genom att exempelvis se hur många som bor eller äter ensamma. – När man arrangerar aktiviteter är det ofta den sociala …

Läs merExistentiell ensamhet hos äldre och sköra lindras med samtal

Yrsel och obalans hos äldre kan botas efter enkel fråga

Blir du yr när du lägger dig eller vänder dig i sängen? Det är en enkel fråga som effektivt identifierar om en person lider av godartad och botbar lägesyrsel, så kallad kristallsjuka, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Godartad lägesyrsel är vanligt och förekommer ofta odiagnostiserat bland äldre. Många lider i det tysta av yrsel och obalans, vilket har stor inverkan på livskvaliteten. Även om yrsel inte är livshotande ökar risken för otrygghet och fallolyckor när man går. Syftet med …

Läs merYrsel och obalans hos äldre kan botas efter enkel fråga

Äldre i coronatider: Sträva efter att bibehålla rutiner och aktivitetsbalans

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år bör begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går under en tid, vars längd är oviss. Hur ska de äldre och deras nära förhålla sig under denna kris? Äldreforskaren Lisa Ekstam vid CASE försöker råda och ge svar. Enligt Folkhälsomyndighetens direktiv bör äldre alltså undvika att träffa släktingar och vänner om det inte är helt nödvändigt. Hur ska man som berörd tänka kring det för att göra det bästa av situationen? …

Läs merÄldre i coronatider: Sträva efter att bibehålla rutiner och aktivitetsbalans