Karolinska Universitetssjukhuset öppnar ny mottagning i Huddinge för multisjuka äldre patienter

Den nya mottagningen som är ett samarbete mellan Tema Åldrande och akutmottagningen på Karolinska Huddinge gör det möjligt att undvika inläggningar av äldre, sköra patienter när det medicinskt inte behövs. Målet är att korta tiden på akuten genom att undvika onödig slutenvård för patienten. – Att identifiera och implementera nya arbetssätt är avgörande för att vi ska kunna lösa vårdens utmaningar. Genom samarbetet kan nu patienten skrivas ut från akuten, samtidigt som ett besök bokas in hos oss på Tema …

Läs merKarolinska Universitetssjukhuset öppnar ny mottagning i Huddinge för multisjuka äldre patienter

Uppdrag att undersöka återinläggningar av multisjuka

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre. Myndigheten ska även se hur detta hanteras i olika landsting.  – Gruppen multisjuka äldre växer vilket ställer högre krav på vården och omsorgen. För att kunna bygga ett starkare samhälle behöver vi skapa oss en god uppfattning om vilka förebyggande åtgärder som behövs och hur uppföljningen av vård och omsorg kan förbättras, säger socialminister Lena Hallengren. I regeringsuppdraget ingår det att se över vilka diagnoser som …

Läs merUppdrag att undersöka återinläggningar av multisjuka

Nyupptäckt mekanism kan leda till förbättrad blodsockerkontroll

Många diabetespatienter har inte bara problem med sitt insulin utan även med frisättningen av hormonet glukagon. Forskare vid Uppsala universitet har nu upptäckt en reglermekanism som i förlängningen kan leda till nya möjligheter att förbättra blodsockerkontrollen hos dessa patienter. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia. Hormonet glukagon, som frisätts från bukspottkörtelns alfaceller, spelar en livsviktig roll för kroppens blodsockerreglering. Normalt hämmas frisättningen av glukagon när blodsockerkoncentrationen stiger efter en måltid. När koncentrationen så småningom sjunker så frisätter alfacellerna åter …

Läs merNyupptäckt mekanism kan leda till förbättrad blodsockerkontroll