Fler reumatiker i arbete med tidig diagnos och behandling

I EU skulle ytterligare en miljon personer kunna vara i arbete varje dag om personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen fick rätt diagnos i ett tidigare skede. Det visar forskning som den europeiska paraplyorganisationen för reumatiska sjukdomar, EULAR, lyfter fram i samband med Internationella reumatikerdagen 12 oktober. Årets internationella tema är arbetsliv och reumatisk sjukdom. – Arbete är så viktigt för självkänslan och oberoendet. Att kunna bidra till samhället är viktigt för alla. De flesta människor med reumatisk sjukdom …

Läs merFler reumatiker i arbete med tidig diagnos och behandling

Karolinska Universitetssjukhuset öppnar ny mottagning i Huddinge för multisjuka äldre patienter

Den nya mottagningen som är ett samarbete mellan Tema Åldrande och akutmottagningen på Karolinska Huddinge gör det möjligt att undvika inläggningar av äldre, sköra patienter när det medicinskt inte behövs. Målet är att korta tiden på akuten genom att undvika onödig slutenvård för patienten. – Att identifiera och implementera nya arbetssätt är avgörande för att vi ska kunna lösa vårdens utmaningar. Genom samarbetet kan nu patienten skrivas ut från akuten, samtidigt som ett besök bokas in hos oss på Tema …

Läs merKarolinska Universitetssjukhuset öppnar ny mottagning i Huddinge för multisjuka äldre patienter

Uppdrag att undersöka återinläggningar av multisjuka

Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka omfattningen av återinläggningar av multisjuka och sköra äldre. Myndigheten ska även se hur detta hanteras i olika landsting.  – Gruppen multisjuka äldre växer vilket ställer högre krav på vården och omsorgen. För att kunna bygga ett starkare samhälle behöver vi skapa oss en god uppfattning om vilka förebyggande åtgärder som behövs och hur uppföljningen av vård och omsorg kan förbättras, säger socialminister Lena Hallengren. I regeringsuppdraget ingår det att se över vilka diagnoser som …

Läs merUppdrag att undersöka återinläggningar av multisjuka