Enkla medel minskar risk efter stroke

En strukturerad sköterskeledd, telefonbaserad uppföljning med möjlighet till läkemedelsjustering leder till bättre riskfaktorkontroll för patienter som har haft en stroke eller en TIA, Transitorisk Ischemisk Attack, en tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. – Det går att med relativt enkla medel skapa rutiner som förbättrar nivåerna av blodtryck och blodfetter för denna grupp patienter som löper ökad risk för ny stroke, hjärtinfarkt och för tidig död, säger Joachim Ögren, läkare på medicinkliniken i Östersund och doktorand vid Umeå universitet. …

Läs merEnkla medel minskar risk efter stroke

Satsning på sköra äldre gav resultat på akuten vid Mölndals sjukhus

Med en geriatrisk läkare på akutmottagningen vid Mölndals sjukhus kortades vistelsetiden för sköra äldre patienter med akuta ortopediska besvär. Den totala vistelsetiden på akuten minskade med nära två timmar i genomsnitt, visar ett nyligen genomfört projekt vid sjukhuset. − Omhändertagandet av sköra äldre patienter med ortopediska problem är många gånger en utmaning för akutmottagningar att hantera, då det finns många fler faktorer och parametrar att ta i beaktning för den fortsatta vården, säger Victor Linder, ST-läkare vid den Geriatriska verksamheten …

Läs merSatsning på sköra äldre gav resultat på akuten vid Mölndals sjukhus

Nytt ljus på kvinnor med smärtsamma kotfrakturer

Äldre kvinnor som drabbas av kotfrakturer drar sällan till sig vårdgivarnas uppmärksamhet. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin riktas nytt ljus på en grupp individer med långvarig smärta som följeslagare.  – Vi måste fånga upp de här kvinnorna på ett bättre sätt och ta deras smärtupplevelser på allvar, säger Hilda Svensson, distriktssjuksköterska och disputerad vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Den studerade gruppen är äldre kvinnor, 65-80 år, med en av de vanligast förekommande benskörhetsfrakturerna: kotkompressionsfraktur. …

Läs merNytt ljus på kvinnor med smärtsamma kotfrakturer