Förhöjda halter av riskprotein ökar risken att drabbas av diabetes

Förhöjda nivåer av proteinet PAI-1 i blodet kommer före andra tecken på ökad risk för diabetes. Det visar Jenny Hernestål Boman i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet. De kraftigt ökade halter av proteinet som finns hos befolkningen i Västerbotten kan vara en förvarning om en ökad diabetesförekomst. Ungefär 400 000 svenskar lider av typ 2-diabetes och över 70 procent av dessa får hjärt- kärlsjukdom som en konsekvens av detta. Om man tidigt kan hitta personer som har ökad …

Läs merFörhöjda halter av riskprotein ökar risken att drabbas av diabetes

Utskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Systematiska genomgångar av äldres läkemedelslistor i samband med utskrivning från sjukhus till korttidsboenden minskar felmedicinering och återinläggningar. Förra sommaren inrättades en utskrivningshjälp som pilotprojekt på Akademiska sjukhuset för patienter som skrivs ut till korttidsboenden i Uppsala kommun. Resultaten är så positiva att verksamheten nu permanentas och från sommaren utvidgas till fler kommuner i länet. Initiativet till utskrivningshjälpen togs av en av chefsläkarna på Akademiska inför sommaren 2013.  Bakgrunden var dels sjuksköterskebristen, dels att det under våren uppdagats att nio av …

Läs merUtskrivningshjälp på Akademiska minskar felmedicinering hos äldre

Antidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska

Mer än var tionde person över 65 år lider av depression. De senaste åren har förskrivningen av antidepressiva läkemedel, främst SSRI-preparat och Mirtazapin, ökat kraftigt. Tidigare studier har visat att äldre patienter inte är tillräckligt utredda och att uppföljningen brister. Nu ska en kartläggning på Akademiska sjukhuset öka kunskapen på området. – Enligt våra preliminära resultat tar var femte inlagd patient över 65 år antidepressiva läkemedel. Vårt intryck är att preparaten skrivs ut alltför lättvindigt och att många äldre skulle …

Läs merAntidepressiva till äldre kartläggs på Akademiska