Hjälp efter behov – eller efter ålder?

Enligt Sveriges välfärdsmodell ska resurserna fördelas efter behov. En ny studie visar dock att den hjälp som äldre och yngre hjälpsökande får inte bara beror på funktionsförmåga och hjälpbehov utan även på den sökandes ålder. Skillnaderna är tydliga både i politiska dokument och i bild och text på hemsidor där utförare av omsorg, stöd och service presenterar den hjälp de erbjuder till äldre och yngre människor med hjälpbehov. Sara Erlandsson är doktorand på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet …

Läs merHjälp efter behov – eller efter ålder?

Antidepressiva till äldre kartläggs

Mer än var tionde person över 65 år lider av depression. De senaste åren har förskrivningen av antidepressiva läkemedel, främst SSRI-preparat och Mirtazapin, ökat kraftigt. Tidigare studier har visat att äldre patienter inte är tillräckligt utredda och att uppföljningen brister. Nu ska en kartläggning på Akademiska sjukhuset öka kunskapen på området   – Enligt våra preliminära resultat tar var femte inlagd patient över 65 år antidepressiva läkemedel. Vårt intryck är att preparaten skrivs ut alltför lättvindigt och att många äldre skulle …

Läs merAntidepressiva till äldre kartläggs

Förhöjda halter av riskprotein ökar risken att drabbas av diabetes

Förhöjda nivåer av proteinet PAI-1 i blodet kommer före andra tecken på ökad risk för diabetes. Det visar Jenny Hernestål Boman i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet. De kraftigt ökade halter av proteinet som finns hos befolkningen i Västerbotten kan vara en förvarning om en ökad diabetesförekomst. Ungefär 400 000 svenskar lider av typ 2-diabetes och över 70 procent av dessa får hjärt- kärlsjukdom som en konsekvens av detta. Om man tidigt kan hitta personer som har ökad …

Läs merFörhöjda halter av riskprotein ökar risken att drabbas av diabetes