Formell kunskap räcker inte för att tillgodose behoven i äldreomsorgen

För att tillgodose behoven i äldreomsorgen räcker det inte med formell kunskap. För att få en bra omsorg är det viktigt att den formella kunskapen sammanlänkas med informell kunskap. Detta visar Ulrika Börjesson i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Ett krav som personal i äldreomsorgen har är att öka kunskapen för att öka kvaliteten på omsorgen. Ulrika Börjesson beskriver i sin avhandling vad kunskap innebär i praktiskt socialt arbete för personal i kommunal äldreomsorg. – Bara för att man …

Läs merFormell kunskap räcker inte för att tillgodose behoven i äldreomsorgen

Mätning av hjärtslag visar om pacemaker gör nytta

Genom att mäta hur synkroniserat hjärtats båda kammare arbetar är det möjligt att identifiera vilka patienter med hjärtsvikt som drar nytta av behandling med en viss typ av pacemakerbehandling, CRT, och vilka som inte gör det. Det visar Gani Bajraktari i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 10 juni. Hjärtsvikt är inte bara ett hälsoproblem för patienten utan även ett ekonomiskt problem för samhället, eftersom en stor andel av patienterna har kvarstående symtom av sin sjukdom i …

Läs merMätning av hjärtslag visar om pacemaker gör nytta

Ny parkinsonbehandling från Uppsala

Ett nytt sätt att dosera det vanligaste läkemedlet, L-dopa, mot Parkinsons sjukdom har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsalabaserade företaget Sensidose. Det nya läkemedlet består av mikrotabletter som doseras via en dosautomat enligt ett förprogrammerat schema. Fördelen är att dosen kan anpassas för varje individ för att undvika variationer i medicineffekt, samt biverkningar. Metoden har nu förskrivits på licens till fem patienter vid neurologkliniken på Akademiska sjukhuset sedan januari i år. De första …

Läs merNy parkinsonbehandling från Uppsala