Rätten till en värdig död

Drygt 8 000 svenskar har en inopererad hjärtstartare som räddar liv. Tyvärr är det så att den fortfarande är aktiverad i livets slutskede hos alldeles för många patienter. Då kan effekten bli en onödigt ångestfylld död som drabbar både patient och anhöriga. Från början var det framför allt personer som överlevt hjärtstopp som fick en hjärtstartare inopererad. Men 2008 kom Socialstyrelsen ut med nya riktlinjer att alla patienter med hjärtsvikt, som riskerade livshotande rytmrubbningar, bör erbjudas att få en hjärtstartare inopererad. …

Läs merRätten till en värdig död

Ny rekommendation för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar med läkemedelsbehandling

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram nya rekommendationen för förebyggande läkemedelsbehandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat kraftigt i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor och minskad rökning. Då befolkningen blir allt äldre spelar samhällsåtgärder, livsstilsåtgärder och förebyggande medicinska åtgärder ändå en viktig roll för att minska sjuklighet och dödlighet. Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom utkom 2006 har den förtida dödligheten i hjärtkärlsjukdomar i Sverige fortsatt att minska. Ny kunskap om behandling …

Läs merNy rekommendation för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar med läkemedelsbehandling

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar inom hemtjänst eller med personer med funktionsnedsättning är att vara en god förebild, en person som kan ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. För att stötta detta arbete har Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken ”Mat och måltid i fokus” med tips och råd runt maten och måltiden. –  Med ökad kunskap kan personal som arbetar i ordinärt boende känna sig trygga i arbetet och därmed ge bästa möjliga omvårdnad. …

Läs merHandbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende