Faktorer bakom hälsosamt åldrande fokus för ny studie

Vad avgör om man får ett hälsosamt åldrande? Det ska en uppföljning av den uppmärksammade långtidsstudien på män i Uppsala, ULSAM, ge svar på. Studien inleddes på 1970-talet och nu ska forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet  studera såväl ärftliga variationer som riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar och livsstil hos 90-åriga män och deras partners.   – Målet är att utforska vad som kännetecknar ett hälsosamt åldrande, bland annat vilka som med åren drabbas av ålderssvaghet, olika funktionsnedsättningar och kopplingar till kända åldersrelaterade …

Läs merFaktorer bakom hälsosamt åldrande fokus för ny studie

Stärkande dryck ska minska näringsbrist

De äldres hälsa skulle gynnas av att den offentliga sektorn öppnar upp för lokalt producerade drycker och i förlängningen andra livsmedelsprodukter i Skåne. Det menar initiativtagarna till projektet ”Styrketår för seniorer – en pilotstudie”. Många äldre har av olika anledningar svårt att få i sig tillräcklig näring och energi vilket ökar risken för försämrad hälsa. Detta kan bero på sämre aptit och smaksinne och/eller sjukdom. – Projektets mål är att utveckla attraktiva drycker med högt innehåll av näring och energi …

Läs merStärkande dryck ska minska näringsbrist

Studie på Akademiska ska minska trycksår

Studie på Akademiska ska minska trycksår Trycksår är en av de absolut vanligaste vårdskadorna. SKL:s återkommande mätningar visar att i genomsnitt 14 procent av inneliggande patienter har trycksår. En ny satsning på Akademiska sjukhuset syftar till att öka kunskapen om förebyggande insatser och öka användningen av olika hjälpmedel, men också göra patienterna mer delaktiga. – Trycksår kan orsaka stort och onödigt lidande som i värsta fall kan pågå i månader. Rätt förebyggande åtgärder och information till patienterna kan ge snabba förbättringar. …

Läs merStudie på Akademiska ska minska trycksår