85-åringarna inte så skröpliga

Bilden av äldre och deras hälsa bör omprövas. En studie på 85-åringar i Linköping visar att de inte är så skröpliga som de ofta beskrivs. Majoriteten mår bra och klarar sig själva. Men en varningssignal är att allt fler äldre lider av fetma. Det är i en färsk doktorsavhandling från Linköpings universitet som Huan-Ji Dong, läkare och doktorand i geriatrik, ifrågasätter den negativa bild av åldrande som ofta överväger i samhällsdebatten. Knappt 500 Linköpingsbor födda 1922 deltog i studien ELSA 85, …

Läs mer85-åringarna inte så skröpliga

Inflammationshämning har begränsad effekt vid kronisk kranskärlssjukdom

I en världsomfattande studie har forskare studerat om inflammationshämning kan förebygga sjukdomstillstånd som har sin grund i åderförkalkning. Hos i övrigt välbehandlade patienter med kronisk kranskärlssjukdom hade behandlingen inga säkra effekter på dödlighet och sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom men studien gav ändå stöd för att inflammationshämning kan ändra utvecklingen av riskabla åderförkalkningsförändringar i kranskärlen. Sedan många år har man kunnat påvisa inflammation vid de åderförkalkningsförändringar i hjärtats kranskärl som leder till hjärtinfarkt. I en stor världsomfattande studie (STABILITY) har en internationell …

Läs merInflammationshämning har begränsad effekt vid kronisk kranskärlssjukdom

Faktorer bakom hälsosamt åldrande fokus för ny studie

Vad avgör om man får ett hälsosamt åldrande? Det ska en uppföljning av den uppmärksammade långtidsstudien på män i Uppsala, ULSAM, ge svar på. Studien inleddes på 1970-talet och nu ska forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet  studera såväl ärftliga variationer som riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar och livsstil hos 90-åriga män och deras partners.   – Målet är att utforska vad som kännetecknar ett hälsosamt åldrande, bland annat vilka som med åren drabbas av ålderssvaghet, olika funktionsnedsättningar och kopplingar till kända åldersrelaterade …

Läs merFaktorer bakom hälsosamt åldrande fokus för ny studie