Rehabilitering av äldre – hur arbetar du hälsofrämjande?

Konferens 1-2 december i Stockholm Trots att hälso- och sjukvårdslagen säger att alla äldre har rätt till specifik rehabilitering så varierar tillgången till rehabilitering stort över landet. Idag är nära var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Detta gör att du som verksam inom rehabilitering för äldre ställs inför en enorm press genom att vara vårdens viktigaste resurs. Konferensens två dagar är fyllda med nya praktikfall och evidensbaserade arbetssätt som inspirerar och fördjupar …

Läs merRehabilitering av äldre – hur arbetar du hälsofrämjande?

Svampämne kan bli nytt vapen mot aggressiv prostatacancer

Ett svampämne kan bli grunden till nya behandlingsalternativ för män med svårartad prostatacancer. Forskare vid Lunds universitet har lyckats kartlägga ämnets funktion ända ner på molekylär nivå. Galiellalactone är ett ämne producerat av svampen Galiella rufa , och som kan framställas på konstgjord väg. I ett samarbete mellan medicin-och kemiforskare vid Lunds universitet har svampämnets egenskaper testats och möjligheten att använda det för behandling av prostatacancer undersökts. Galiellalactone binder till ett särskilt protein, transkriptionsfaktorn STAT-3, som framför allt är aktivt …

Läs merSvampämne kan bli nytt vapen mot aggressiv prostatacancer

Hjälp efter behov – eller efter ålder?

Enligt Sveriges välfärdsmodell ska resurserna fördelas efter behov. En ny studie visar dock att den hjälp som äldre och yngre hjälpsökande får inte bara beror på funktionsförmåga och hjälpbehov utan även på den sökandes ålder. Skillnaderna är tydliga både i politiska dokument och i bild och text på hemsidor där utförare av omsorg, stöd och service presenterar den hjälp de erbjuder till äldre och yngre människor med hjälpbehov. Sara Erlandsson är doktorand på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet …

Läs merHjälp efter behov – eller efter ålder?