Bodil Jönsson om åldrande i Aula Nordica den 17 november kl 13-16

Bodil Jönsson talar med utgångspunkt från sin nya bok ”När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid”, om vilsenhet, missförstånd och möjligheter förknippade med att bli gammal i modern tid. Vårdalstiftelsen, Carema Care och Pfizer har under 2011 anordnat en seminarieserie om en ny syn på åldrande tillsammans med författaren Bodil Jönsson. Nu har turen kommit till Umeå och Aula Nordica – torsdagen den 17 november, klockan 13.00–16.00. Förutom Bodil Jönsson deltar en panel bestående av …

Läs merBodil Jönsson om åldrande i Aula Nordica den 17 november kl 13-16

Undernäring ger onödigt lidande

Äta bör man annars dör man. Den gamla drastiska devisen står sig alltjämt. Det handlar om äldres matvanor – nu också på film! Många äldre drabbas idag av undernäring när aptiten och intresset för att laga mat minskar. – Vi vet sedan länge att immunförsvaret hos underviktiga sviktar och därmed löper de en större risk att dö, säger professor Sölve Elmståhl vid Skånes universitetssjukhus. Ålder och vissa kroniska sjukdomar ökar dramatiskt risken för undernäring. Mer än var fjärde kroniskt sjuk lider …

Läs merUndernäring ger onödigt lidande