Tidigare nummer

Utgåvor av Svensk Geriatrik, namngivna med huvudtemat. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dessa nummer.

2018
#1 – LedbesvärReferenser Frakturer
#2 – Alzheimers sjukdom & behandlingseffekter vid osteoporos
#3 – Dermatologi
#4 – Psykisk ohälsa

2017
#1 – Nationella kvalitetsregisterReferenser #1.17Artikel Palliativregistret
#2 – Skattningsskalor Referenser #2.17
#3 – Läkemedel
#4 – Forskning och utveckling geriatrik

2016
#1 – Gastroenterologi
#2 – Infektioner
#3 – Frailty
#4 – Framtidens geriatrik Referenser Bakteriuri hos äldre – ABU / UVIReferenser Clostridium difficile

2015
#1 – Multisjukdom
#2 – Depression
#3 – Utbildning
#4 – Åldrande

2014
#1 – Fall och fallolyckor
#2 – Smärta
#3 – Urinvägar
#4 – Sinnesorganen

2013
#1 – Palliation
#2 – Lungsjukdom
#3 – Kardiovaskulär sjukdom
#4 – Sår

2012
#1 – Multisjuka äldre
#2 – Osteoporos
#3 – Alzheimers sjukdom
#4 – Nutrition