Tidigare nummer

Utgåvor av Svensk Geriatrik, namngivna med huvudtemat.

2019
Inga nummer tillgängliga ännu
2015
#1 – Multisjukdom
#2 – Depression
#3 – Utbildning
#4 – Åldrande
2014
#1 – Fall och fallolyckor
#2 – Smärta
#3 – Urinvägar
#4 – Sinnesorganen